top of page
Blodprov

Screening prostatacancer

Prostatacancer är en av de vanligast förekommande cancerformerna hos äldre män. I Sverige har vi hittills inte tillämpat screening dvs testning av stora befolkningsgrupper. 

Tidig upptäckt är dock nyckeln till framgångsrik behandling, och idag använder man blodprovet PSA (prostataspecifik antigen). Detta prov är dock inte helt tillfredsställande ur flera synvinklar; det missar mellan 30 och 50 procent av de behandlingskrävande fallen, det kan inte skilja mellan behandlingskrävande och ofarlig cancer samt det är svårtolkat. 

Stockholm 3 - utvecklat på KI

Stockholm 3 är ett blodprov som kombinerar proteinmarkörer, genetiska markörer och kliniska data med en avancerad algoritm i syfte att upptäcka behandlingskrävande prostatacancer i ett tidigt skede. Forskning visar att Stockholm 3 hittar 100 procent fler behandlingskrävande fall av cancer. Detta förbättrar möjligheten att tidigt upptäcka och behandla cancern. 

Detta prov minskar också antalet onödiga biopsier med 50 procent eftersom det ställer mer exakt diagnos än PSA, samt det ger tydligare svar och rekommendationer. 

Risken att utveckla prostatacancer ökar med åldern. Därför rekommenderas alla män mellan 50 och 70 år utan tidigare känd prostatacancer att ta Stockholm 3-testet.

Svaret är antingen negativt eller positivt. Vid negativt svar uppvisar mannen normal eller låg risk för prostatacancer och uppföljning inom två respektive sex år rekommenderas. 

Vid positivt svar rekommenderas remiss till urolog. Beroende på risknivå handlar det om en biopsi om prostatavolymen är mindre än ett visst gränsvärde och/eller om prostatapalpation visar att mannen har en palpapel förändring. 

Vi utför provtagning vissa dagar i veckan och du bokar via websidan eller kontaktar oss via mail. Provet är ett vanligt blodprov i armen. 

Det analyseras på laboratorium i Uppsala och svar på provet kommer inom 3-5 veckor via ett samtal från vår läkare. 

Vid positivt svar skrivs remiss till urolog. 

Pris: 3.900,-

bottom of page