11062b_f0cd2b56e86443d68d21b6bc12fe055c_
puzzle-jigsaw-heart-brain-mental-health-concept-world-autism-awareness-day.jpg
adult-child-hands-holding-encephalography-brain-paper-cutout-epilepsy-alzheimer-awareness-
brain-writes-with-white-chalk-is-hand-draw-concept.jpg

Psykisk Hälsa 

Det kan finnas fler anledningar till att söka psykologisk behandling

eller psykoterapi. 

Du kan vara i kris, känna dig nedstämd, vara deprimerad, uppleva oro eller ångest, ha problem med mat eller sömn, låg självkänsla eller problem i relationer, du kan känna dig stressad. Ibland upplevs problemet som mer oklart och är svårt att formulera men du känner en otillfredsställelse med tillvaron.

Vid ett första samtal får du möjlighet att beskriva närmare hur du upplever din situation och tillsammans med vår psykolog undersöka detta och utifrån dina behov och önskemål komma fram till en lämplig behandling som passar just dig.