top of page
Årskontroll diabetes typ 2

Årskontrollen består av två besök - provtagning och sedan besök hos antingen läkare eller diabetessköterska.
Lämpligt för dig med en fastställd diabetesdiagnos.
Precis som på en vanlig vårdcentral går man en gång per år till läkare och en gång per år till diabetessköterska. Du väljer själv vilket det är dags för.
Efter ditt första årsbesök hos oss blir du sedan kallad i fortsättningen om du vill. 


 

1. Du bokar en tid via knapp nedan för fastande provtagning samt kontroller av blodtryck och fotstatus hos sjuksköterska. 

Tidsåtgång 30 minuter. Vid detta besök bokar ni också upp tid för läkarbesök/diabetessköterskebesök.

2. Läkarbesök med genomgång av provsvar, fysisk undersökning, samtal och vid behov receptförnyelse. Tidsåtgång 30 minuter.

ELLER

 2. Besök hos diabetessköterska med genomgång av provsvar, hälsosamtal kring din diabetes,     eventuella mindre medicinjusteringar samt förskrivning av hjälpmedel till  blodsockerkontroll   och utdelning av blodsockermätare. Tidsåtgång 45 minuter

Blodprover som ingår vid läkarbesök;

 • blodstatus

 • glukos

 • HbA1c

 • elektrolyter

 • kreatinin

 • blodfetter

 • u-albumin/kreatinin kvot (urinprov)

Blodprover som ingår vid diabetessköterskebesök:

 • glukos

 • HbA1c

Undersökningar och tester;

 • blodtryck, puls

 • längd, vikt - BMI

 • neurologisk kontroll fötter

 • läkarundersökning

Pris:

Årskontroll diabetes läkarbesök; 1.900,- 

Årskontroll diabetes sköterskebesök; 1.400,-

 

bottom of page