top of page
Kvinna som läser en bok

Genom att välja detta kompletta paket får du möjligheten att göra en riktad hälsoundersökning med fokus på kroppens allra viktigaste funktioner.

Hälsokontrollen består av två besök. 

 

1. Du bokar en tid via knapp nedan och träffar sjuksköterska för fastande provtagning samt genomgång  kontroll av blodtryck, puls och EKG och lugnfunktion med PEF.

Syn och hörseltest kan tilläggas vid önskemål.

Tidsåtgång 60 min.

(Vi bjuder på kaffe/te och tilltugg efter provtagning)

Vid detta besök bokar ni också upp tider för kommande besök.

2. Nu får får du träffa läkare som går igenom provsvaren och gör en grundlig undersökning av hjärta, lungor, leder, neurologi samt hudinspektion. Du får självklart möjlighet till att ställa egna frågor och funderingar. Tidsåtgång 50 min.

Skulle någonting avvika erhåller du ett utförligt läkarutlåtande och hänvisas vidare.

 

Blodprover som ingår

 • Blodstatus (inkl Hb, leukocyter, trombocyter)

 • B12, kobalamin

 • Glukos

 • HbA1c

 • Folat

 • Elstatus – Na, K, Ca, Mg

 • Kreatinin

 • LDL

 • HDL 

 • Triglycerider

 • proBNP

 • ASAT

 • ALAT

 • PSA (män)

Undersökningar och tester;

 • Blodtryck, puls

 • EKG

 • PEF (lungfunktion)

 • Vikt & kost
 • Syn och hörsel vid önskemål  (+750 kr & ännu ett 30 min besök bokas)

 • Läkarundersökning

Pris 

Seniorpaketet 65+ ; 5.700,-

bottom of page