top of page
Blodprov

Blodgruppering

Nyfiken på din blodgrupp?

Det så kallade AB0-systemet för att klassificera blod upptäcktes av Landsteiner år 1900. I detta system delar man in blodet i fyra möjliga typer - A, B, AB och 0. 

År 1940 började man beskriva ett annat system för att klassificera blodet - Rhesussystemet.

Allt mer forskning pekar på att en av orsakerna till varför man lättare blir smittad och dessutom drabbas olika hårt av Covid-19 är vilken blodgrupp man har. 

Du kan inte få den här informationen via den vanliga vården eller från din journal. Men nu erbjuder vi privat blodgruppering för dig som är nyfiken!

Pris: 395,-

bottom of page