top of page
young-asia-female-doctor-white-medical-uniform-using-clipboard-is-delivering-great-news-ta

Allmän hälsokontroll

Hälsokontrollen består av två besök. 

1. Du bokar en tid via knapp nedan för fastande provtagning samt kontroll av blodtryck, puls och vikt, EKG och lungfunktion hos sjuksköterska. 

Tidsåtgång 60 min. Vid detta besök bokar ni också upp tider för kommande besök.

(Vi bjuder på kaffe/te och tilltugg efter provtagning)

2. Nu får du träffa läkare som går igenom provsvaren och undersöker dina viktigaste organ grundligt. Du kan välja mellan läkarundersökning 30 min eller 50 min (plustid - för dig som har fler frågor) 

Skulle någonting avvika erhåller du ett utförligt läkarutlåtande och hänvisas vidare.

 

Blodprover som ingår; 

 • Hb

 • Glukos

 • TSH

 • LDL

 • HDL

 • Triglycerider

 • PSA (män >50 år)

Undersökningar och tester;

 • Blodtryck, puls

 • EKG

 • PEF (lungfunktion)

 • Vikt 

 • Läkarundersökning

Pris:

Allmän hälsokontroll grund med läkartid 30 min; 3.500,-

Allmän hälsokontroll med läkartid 50 min (plustid); 4.000,-

bottom of page