Image by Cdn Pages

Allmän hälsokontroll

Hälsokontrollen består av tre besök. 

1. Du bokar en tid via knapp nedan för fastande provtagning samt kontroll av blodtryck, puls och vikt hos sjuksköterska.

Tidsåtgång 15 min. Vid detta besök bokar ni också upp tider för kommande besök.

2. Du träffar sjuksköterska och utför de tester och undersökningar som ingår (syn, hörsel, EKG och PEF). Tidsåtgång 60 min.

3 Nu får får du träffa läkare som går igenom provsvaren och undersöker dina viktigaste organ grundligt. Du kan välja mellan läkarundersökning 30 min eller 50 min (plustid - för dig som har mer frågor) 

Skulle någonting avvika erhåller du ett utförligt läkarutlåtande och hänvisas vidare.

 

Blodprover som ingår; 

 • Hb

 • Glukos

 • TSH

 • LDL

 • HDL

 • Triglycerider

 • PSA (män >50 år)

Undersökningar och tester;

 • Blodtryck, puls

 • EKG

 • PEF (lungfunktion)

 • Syn

 • Hörsel

 • Längd, vikt – BMI

 • Läkarundersökning

Pris:

Allmän hälsokontroll grund med läkartid 30 min; 3.300,-

Allmän hälsokontroll med läkartid 50 min (plustid); 3.800,-