top of page

Avföringsprov screening

Faeces Hb

Detta är ett prov som kan påvisa om du har spår av blod i avföringen, vilket i sin tur kan vara tecken på bakomliggande sjukdom. 

  • hämta en speciell provtagningsburk på kliniken - detta kan du göra genom att boka ett besök via bokadirekt eller via telefon.

  • samla avföring i burken enligt de instruktioner du fått, detta ska göras under 3 tillfällen. 

  • boka in en tid för att lämna provet till oss för analys som skickas till labb och du får svar inom några dagar.

Pris; 735,-

Image by Yassine Khalfalli
bottom of page