Avföringsprov screening

Faeces Hb

Detta är ett prov som kan påvisa om du har spår av blod i avföringen, vilket i sin tur kan vara tecken på bakomliggande sjukdom. 

  • hämta en speciell provtagningsburk på kliniken - detta kan du göra vid ett besök utan tidsbeställning

  • samla avföring burken enligt de instruktioner du fått

  • boka in en tid för att lämna provet till oss för analys - svar kommer senare samma dag som ett meddelande i din journal

Pris; 435,-

Image by Yassine Khalfalli