top of page
Image by Hush Naidoo Jade Photography

Företagshälsa

Flexibelt på dina villkor

Västermalms Privatklinik erbjuder tjänster för dig som är egenföretagare, har anställda eller är anställd själv. 

Vi ger småföretagare goda möjligheter och förutsättningar att skapa en hållbar och hälsosam arbetsplats. Skillnaden är att hos oss krävs inte att du tecknar avtal utan du tar kontakt när behov uppstår så får du snabb och flexibel hjälp. 

Vi utför medicinska kontroller och utfärdar tjänstbarhetsintyg som är godkända enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Detta genomförs antingen på vår centralt belägna klinik eller genom företagsbesök hos er.  

Har ni personal med mycket sjukfrånvaro eller misstanke om missbruksproblematik? Vi har mångårig erfarenhet i hur detta bör hanteras ur ett arbetsrättsligt perspektiv. Det är viktigt att sådana problem hanteras så fort som möjligt, både för er som arbetsgivare men också för den anställde. Ju tidigare desto bättre, både ur ett hälso- och kostnadsperspektiv. 

Vi erbjuder även förebyggande åtgärder i syfte att minska sjukfrånvaron och främja en friskare arbetsplats.  

I samarbete med extern utförare erbjuder vi även HLR-utbildning och gruppaktivitet Cross Nature. 

Kontakta oss redan idag för offert eller mer information

Våra tjänster

Medicinska kontroller och tjänstbarhetsintyg

 • körkortsintyg för högre behörighet inkl taxi

 • arbete med allergiframkallande kemiska produkter'

 • arbete med bly

 • arbete med kadmium

 • arbete med fibrosframkallande damm (asbest, kvarts, syntetiska oorganiska fibrer)

 • arbete med vibrationer

 • arbete med sjöfart/läkarinintyg för sjöfolk

 • nattarbete

 • arbete med joniserad strålning

 • livsmedelsarbete

 • arbete på hög höjd

Rådgivning

 • Rådgivning inom områdena kost, sömn och stress med ett proaktivt fokus.

 • Rådgivning till dig i egenskap av arbetsgivare

Arbetsinriktade hälsokontroller

Hälsokontrollerna är branschanpassade och innehållet individuellt utformat

Missbruksproblematik

Alko-drogrehab inkl provtagning

Förstadagsintyg

.

bottom of page