top of page
Image by Fitsum Admasu

Livsstil - återbesök

Vid lätt avvikande provsvar, tex upptäckt av prediabetes eller vid uppstart av livsstilsförändring kan ett planerat återbesök vara en fin motivation!

Prediabetes är ett förstadium till diabetes och signalerar att det är dags att ändra på en eller flera saker i din livsföring. Förhöjda blodfetter är en annan signal på att det finns områden att förbättra. 

Därför tar vi om aktuella blodprover och bokar sedan en tid för uppföljande samtal och nya kontroller. Kanske har du påbörjat en satsning med motion, lagt om kosten eller utmanat dig själv att sluta med tobak. Att då ha ett bokat återbesök ungefär tre månader fram i tiden är en bra sporre och morot för att göra allvar av satsningen. 

Pris

Återbesök hälsokontroll Livsstil; 1.700,-

bottom of page